Inboedelverzekering vergelijken?

Postcode Huisnummer

Welke inboedel dekkingen kan ik afsluiten?

Een inboedelverzekering kan variëren van een eenvoudige brandverzekering tot een zeer uitgebreide inboedelverzekering. Voor u een inboedelverzekering afsluit, moet u zichzelf de vraag stellen: hoeveel risico wil ik lopen en hoeveel geld heb ik ervoor over om de risico’s die ik niet wil lopen af te dekken? Uw premie wordt uiteraard bepaald door uw antwoorden op deze vragen. Daarnaast speelt de verzekeraar een grote rol: de premies verschillen namelijk nogal tussen verzekeraars. Verder is de premie afhankelijk van de regio waar u woont. Zo betaalt iemand die op het platteland woont minder voor zijn inboedelverzekering dan een inwoner van een grote stad. Ook het eigen risico speelt een rol: kiest u voor een hoog eigen risico, dan daalt uw premie uiteraard.

Welke dekking moet ik kiezen?

Wanneer u een goed beveiligd huis heeft en het certificaat veilig wonen van de politie kunt laten zien, geven de meeste verzekeraars u een premiekorting. Hieronder staan de belangrijkste soorten inboedelverzekering beschreven: van zeer eenvoudig tot zeer uitgebreid. Welke verzekering u ook kiest, let er altijd op dat u niet over- of onderverzekerd bent. Als u onderverzekerd bent, krijgt u bij schade namelijk minder vergoed dan de werkelijk waarde van uw inboedel. En als u oververzekerd bent, betaalt u verhoudingsgewijs teveel premie. U krijgt immers toch nooit meer vergoedt dan de werkelijk waarde van uw spullen. U kunt dit voorkomen door de waarde van uw inboedel regelmatig te berekenen aan de hand van een inboedelwaardemeter en uw verzekering eventueel aan te passen. Het is ook aan te raden om na grote aankopen, verhuizingen en veranderde gezinssituaties steeds uw inboedelverzekering even na te kijken via bijvoorbeeld FBTO, Unive of Klaverblad.

De volgende inboedelverzekeringen staan hier beschreven:

 1. Brandverzekering
 2. Brand / inbraakverzekering
 3. Uitgebreide inboedelverzekering
 4. Extra uitgebreide inboedelverzekering
 5. Meest uitgebreide inboedelverzekering

Brandverzekering
Een brandverzekering dekt de schade veroorzaakt door brand, bliksem, explosies en waterschade ten gevolge van blussen. Soms dekt een brandverzekering ook schade veroorzaakt door neerstortende vliegtuigen. De brandverzekering op zich wordt steeds minder vaak afgesloten. Men kiest tegenwoordig vaker voor een combinatie met een inbraakverzekering.

Brand/inbraakverzekering
Met een brand/inbraakverzekering bent u zowel tegen brand als tegen inbraak verzekerd. De verzekering dekt schade veroorzaakt door brand, blandblussing, ontploffing, inbraak, inklimming, insluiping en gebruik van onrechtmatig verkregen sleutels. Soms wordt ook schade door bliksem en neerstortende vliegtuigen gedekt. Let op: de meeste verzekeraars keren bij inbraak alleen uit als er braaksporen aan de buitenkant van het huis te zien zijn!

Uitgebreide inboedelverzekering
De uitgebreide inboedelverzekering dekt schade door:

 • Brand
 • Brandblussing
 • Ontploffing
 • Bliksem (niet altijd!)
 • Neerstortende vliegtuigen
 • Storm, regen, sneeuw en smeltwater
 • Vandalisme en rellen
 • Inbraak, diefstal na binnendringing en beroving (sieraden tot maximaal 2.500 euro)
 • Onvoorziene lekkages uit waterleiding, cv-installaties en afvoerleidingen
 • Lekkages uit leidingen en tanks van oliestookinstallaties
 • Plotseling uitgestoten rook en roet
 • Waterschade na aquariumbreuk
 • Aanrijding en aanvaring
 • Diefstal van geld en waardepapieren (vaak met een maximum van 1125 euro)
 • Schade aan de tuin door diefstal en vandalisme
 • Kosten van een noodverblijfplaats, vervoer en opslag
 • Kosten te voorkoming en vermindering van de schade
 • Schade aan behang, schilderwerk en betimmering (in geval die niet gedekt is door de opstalpolis)
 • Schade aan waterleiding en sanitair door vorst

Extra uitgebreide inboedelverzekering
De extra uitgebreide inboedelverzekering biedt dezelfde dekking als de uitgebreide verzekering, maar kent daarbovenop standaard een aantal uitbreidingen, namelijk:

 • Schade door schroeien, zengen en smelten
 • Schade door water dat via de straat uw huis binnenkomt
 • Schade door water dat via de riolering uw huis binnenkomt
 • Schade door lekkages in waterleiding en centrale verwarming
 • Schade aan inboedel door glasscherven bij een gebroken ruit
 • Schade aan levensmiddelen in uw koelkast of vriesvak door een defect aan het apparaat of het uitvallen van de netspanning
 • Schade door diefstal of vandalisme aan uw tuinmeubelen, tuingereedschap en wasgoed
 • Schade aan zonwering en antennes

Meest uitgebreide inboedelverzekering
Met de meest uitgebreide inboedelverzekering loopt u bijna geen risico meer. Deze verzekering verzekert u tegen vrijwel ‘elk plotseling en onverwacht van buiten komend onheil’. Of u nu met bemodderde schoenen over uw tapijt loopt of u per ongeluk uw koffiepot laat vallen; alles is verzekerd. Er zijn slechts een paar uitzonderingen. Zo wordt schade door ongedierte nooit vergoedt, evenals schade door natuurrampen, molest, slijtage, bewerking, milieuverontreiniging en bodemverzakking. De meest uitgebreide inboedelverzekering kent meestal een, niet afkoopbaar, eigen risico per gebeurtenis. De hoogte hiervan verschilt sterk per verzekeraar. Klik hier om direct verzekeringen te vergelijken.