Inboedelverzekering vergelijken?

Postcode Huisnummer

Waar moet je op letten bij de inboedelverzekering?

In deze blog bespreken we een aantal thema’s waarop gelet moet worden bij het afsluiten een inboedelverzekering en het evalueren van de huidige producten.

Te lage dekking inboedelverzekering
De meeste mensen hebben hun inboedel te laag verzekerd. Helaas komen zij daar vaak pas achter als er schade is en de verzekeraar niet volledig kan uitkeren. Dit is eigenlijk onnodig omdat de premie van een inboedelverzekering relatief laag is. Wel verschilt de premie per regio. Dit is afhankelijk van de risicofactor van het gebied.De verzekerde bedragen liggen gemiddeld 32% lager dan de waarde van de inboedel. Hoewel de meeste inboedelverzekeringen wel gekoppeld zijn aan het prijsindexcijfer, dekt dit niet de duurdere en luxere goederen die u in de tussentijd aanschaft. Dit moet u wel aan de verzekeraar melden als u het gehele bedrag uitgekeerd wilt krijgen. Ook vergeten gezinnen vaak een verdere uitbreiding van de inboedel aan de verzekeraar door te geven.Vergeet dus niet om zo nu en dan te controleren of de dekking van uw inboedelverzekering overeenkomt met de werkelijk waarde van de goederen in uw huishouden. Dat voorkomt nare verassingen als u onverwacht een beroep moet doen op uw verzekering.

Inboedelverzekeringen en de Inboedelwaardemeter
Veel mensen kopen in de loop van de jaren bezittingen bij en de waarde van hun inboedel neemt dan ook langzamerhand toe. In het verleden zijn verzekeringsmaatschappijen regelmatig geconfronteerd met onderverzekering. Om dit fenomeen zoveel mogelijk tegen te gaan hebben zij de Inboedelwaardemeter ontwikkeld. Dit is een instrument om aan de hand van een aantal objectief meetbare criteria een verzekerde som te berekenen. Indien u hiervan gebruik maakt dan zal de verzekeraar bij schade geen beroep doen op onderverzekering. Voor kostbaarheden, collecties en audio-/visuele apparatuur kunt u aanvullende bedragen meeverzekerden indien de standaardwaarden te laag zijn voor u.

Uitsluitingen inboedelverzekering
Regelmatig is op een inboedelverzekering uitgesloten: Indien u ergens een speciale verzekering voor heeft afgesloten gaat die verzekering vóór (ook als uw inboedelverzekering eerder is afgesloten). Hierbij kunt u denken aan een kostbaarheden- of bromfietsverzekering, Geld en geldswaardige papieren, Schade als gevolg van atoomkernreacties, molest, aardbevingen, overstromingen en vulkanische uitbarstingen, Schade aan glas of misbruik van een pasje met pincode. Het is aan te raden altijd goed de verschillende voorwaarden van verzekeraars te vergelijken.

Uitgebreide inboedelverzekering brand inbraak – verbond van verzekeraars
Een verzekering die de gehele huishoudelijke inboedel (bestemd voor particulier gebruik) verzekert tegen een groot aantal gevaren (brand, rook- en roetschade, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijdingen, vandalisme). Als reparatie niet mogelijk is wordt de nieuwwaarde vergoed. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties, overstromingen.

Deze verzekering wordt in de volksmond vaak brandverzekering genoemd, verwijzend naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was. Inmiddels is de dekking zeer uitgebreid, al zijn er verschillen, die ook afhangen van woon- en leefomstandigheden. Doorgaans gelden er beperkingen voor inwoners van grote steden en voor kamerbewoners. Naast directe schade aan de inboedel zijn ook bepaalde kosten gedekt, zoals kosten voor het opruimen van de troep. In gezinssituaties volstaat één inboedelverzekering. Voor kostbare inboedel-bestanddelen (naast juwelen, schilderijen en verzamelingen kan dat ook om elektronica gaan) kan een toeslag gelden. De meeste verzekeraars hanteren regionale tarieven (grote steden het duurst zoals Utrecht of Den Haag). Preventieve maatregelen (vooral inbraakpreventie) kunnen weer korting opleveren. Het verzekerd bedrag moet overeenkomen met de volledige (nieuw)waarde van de inboedel. Is dat niet zo, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats.